Meico, Inc.

Collegiate Licensed Products

Ohio State Selection

2008 Meico, Inc.102 OHSU 4X4

104 OHSU 2X4

105 OHSU 5X3

106 OHSU 4X4

107 OHSU 4X6

109 OHSU 6X3

113 OHSU 2X3 Set of 4

115 OHSU 8X6 Set of 2

116 OHSU 4X5
 

118 OHSU 10X10

118 OHSU Side

121 OHSU 4X3 Set of 2

138 OHSU 10X7"

151 OHSU 6X4

152 OHSU 5X5

153 OHSU 5X5

154 OHSU 5X5

155 OHSU 6X3

181 OHSU

802 OHSU 16X10X8

202 OHSU 14X8

202.802.203 OHSU

203 OHSU 5X3

208 OHSU 7X5

232 OHSU 10X10X5

233 OHSU 5X5

501 OHSU 3"

607 OHSU 14X23

608 OHSU 24X30

617 AL Mascot 16X9 Black Shade 9"

618 OHSU Mascot 24X12 SQ Lamp Shade 12"

622 OHSU 14"

638 OHSU 24X12 shade 12"
 

216 OHSU with 16" PVC stick

616 OHSU 20X13 with 6 pcs Ceramic Tiles

628 OHSU 2.25X1.5

628 OHSU open
 

671 OHSU 1.5X4

672 OHSU 4X4

673 OHSU 4X6

674 OHSU 4X8

675 OHSU 7X6

676 OHSU 7X7

688(L) OHSU 11X7X11

688(S) OHSU 7X5X7

689(L) OHSU 8X10X12

689(L) OHSU side

689(S) OHSU 3X4X5

689(S) OHSU side

718 OHSU 24X12X12

719 OHSU 20X12X12

838 OHSU 20"

CF OHSU 4X6

CL OHSU 5"

CO OHSU 3-5"

CW OHSU 12"(sign 4X10)